Kategória: Vers

május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

NAPPAL

a szertartás változatlan

de éjjel

szolgának öltözve

lesik a Nílust

Hórusz szemén

a tektonikus rezgést

felhők palásodása

kel a fecsegő égre

a fáraó felesége

most is szemet rajzol

homlokára

a nyújtott koponyát

csend béleli

abroncs alá

a sivatag-meder

gyűrődéseit

nem vésik többé

agyagtáblákra

tán meg sem beszélik

megszeppent papok

de nappal

a szertartás változatlan

muskátlit locsolok

várom Szinuhét

öreg barátom

együtt bólingatunk

az új világon

szerintem lejt ez az erkély

lejt a fenét

te mindig képzelegsz

így bölcsködünk

s majd este lesz

vagy új hajnalt

bont az egek sátra

új reggelek

pörögnek ki a napvilágra

a szertartás változatlan

bogarak gyerekek

lepkék és kontinensek

tektonikája

május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

MÁR

messziről hallom,

hogy én jövök

csapást taposva

szúrós erdeidben.

Kanyarítsd, Uram,

tisztásnak az ösvényt,

hasíts egy darab

égboltot fölöttem.

Ott jövök, Uram,

halleluja,

csak még egy percet,

hogy én is lássam:

mivé zúzódtam,

mivé karcoltál

a célhoz vezető

felhorzsoltatásban.

Itt fekszem Uram,

halleluja,

csak még egy percet,

hogy nézelődjem –

a madarak, Uram,

mi végre a hollók,

miért a varjak

szűkülő körökben?

május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

ÖRÖKSÉG

1.

AZ ÖREGNEK

nem volt már

semmije,

csak ötölt-hatolt,

s a fülét vakarta.

Így lett miénk

kimert világok

kiszáradt,

kavicsos partja.

S hogy nem jutott

zsebkendő csücske se’,

időnként zokogni járunk

a teremtés szélibe.

2.

Ne zsörtölődj, az ősök     mindent félreraktak,

vagyont testáltak rád,    aranynál súlyosabbat:

konok parasztok öklét,    igáslovak nyakát

napestig fáradatlant,   s kibírni, hogyha fáj.

És luxust ráadásul,    hogy néha elheverj

Egy talpalatnyi égen,    mert nem herdáltad el.

3.

Ne válj ki,

vegyülj el

a titkos társaságba,

hol nem füstöl sárgán

a szó alkímiája,

se dacszövetség,

se hordafélelem,

csak önfeledten bíbel

a termő türelem.

Ne válj ki, vegyülj el,

csak ott vagy jó helyen.

4.

Nem roskad össze,

kinek könnyű a reggel,

sohase késik, és türelemmel

babrál a kozmosz kirótt halmazában,

nem siet, nem vár az időnek háttal.

5.                             

EGY

ideig az én

hasonlít önmagára

de aztán szőni kezd

a gének álruhája

halottak burjánzó

körme-lelke

lemásolt ráncok

hajolnak tükreinkre

úgy járnak-kelnek

ezen a más világon

hogy ami fájt

nekünk is fájjon

s ki tudja milyen

rétegekből törnek

torkunkra-szemünkre

érthetetlen könnyek

egy idegen arc

honnan ismerős

s mért hogy az agy

nem törli őt

a tereket-időket

össze ki kuszálja

s mért hogy az én

nem fér önmagába

május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

PARAINESIS

Magyarnak rendületlenül

maradj meg ó magyar

bölcsőd az TALÁN sírod is

mely ápol s eltakar

lehet hogy más helyen talál

hol jobb a létezés

egy angol kisváros talán

vagy német szemfedél

légy híve rendületlenül

vidd Aranyt majd oda

Petőfit fordíts angolul

Radnótit sehova

ne vidd mert ki is értené

mit is jelent a szó

Káponásnyék Mihály

és szívet szaggató

maradni itt vagy ott magyar

tán európai

itt törtek össze rabigát

az rég volt most pedig

ne halj ne tűrd meg az igát

az ember élni él

nem hősnek embernek tanul

nem halni semmiér’

légy híve rendületlenül

magyarnak ó magyar

ha talpra állsz maradj kemény

mert fényesebb a kard

a nagyvilágon e kívül

VAN számodra hely

sarad porold le magyarul

ne alkudj semmivel

még jőni fog még jőni kell

nem éred meg talán

se itt se máshol nem leszel

a halál megtalál

„és más hon áll a négy folyam partjára,

más szózat, más kedvű nép”

légy híve rendületlenül

a nyelvnek mely tiéd

ha ez marad és semmi más

légy olvasója még

to your kid tell Hungarian

fairy fairly tale

május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

HATVAN UTÁN

egy szép napon

lehet csak idegalapon

roggyan a térd

valamiért

a tegnapi lépcső

nehezebb mint a légcső

hörög a csípő

what the fuck

csak így angolosan

elámulod magad

de nem sziszegsz

az agy abbahagy

-na ha hagynád

zsigereljed csak arrább

ész erő akarat

még van számodra hely

hol úgysem cserélnél

senkivel

na hajrá

hű micsoda hurrá

egy ajtókilincs

május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

VÁLTOZATOK

EGY BULGAKOV NEVŰ

ASZTEROIDÁRA

ÖTSOROS

És megint jönnek Keriáthból,

szemük és talpuk zajtalan.

Most fordulnak a negyedikre,

de az ötödiken már

mindnek holdfény arca van.

AKI

találkozott vele, és felismerte,

nem láthat már,

csak feketén-fehéren.

Nem nyűgözi már árnyalat,

ide vagy oda tartozik egészen.

És töprengésre nincs idő:

az út erre vagy arra fordul.

Az irányok metszéspontjain túl

csak igen vagy nem a válasz.

A törvények egyenesén

a léptek már nem meditálnak.

A HOLDÖSVÉNY

meséje végzetes,

könnyű a félreolvasása.

Visszalapozás, jegyzetek,

s már talpadat szikrázza

az ortodox húsvét,

mikorra eljött a Sátán,

nyerít a ló, és ziháló hátán

füttyögve lángol a történet vége.

De íme,

megint holdtölte van:

dimenziók nyugtalan sűrítménye,

a Mester már Weimárba tart,

hol Margarita Schubert-zenére

olvassa Ivánt, a Hontalant …

Újra nyugtalan az álma.

Most írja az első mondatot

készülő kéziratára.

MI

nem érdemeljük a fényt,

csak a nyugalmat.

A tanítvány talán,

mert minden kéziratnak

van folytatása.

Emlékszel, Mester,

a bálra a bálra…

Frida kendője… Berlioz feje…

de ki törődik már,

ki törődik már vele?

Szombat van, szombat,

a nyugalom napja.

május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

MINDEN

olyan, mintha.

Hasonló önmagához.

Minden, amit az ész

a nemlétig hámoz.

Kitépem, ami kín,

nem engedem, hogy fájjon.

Derengj tavaszi nap

a zsibbadt almafákon.

Zsibongjon, ami él,

földön, vízben, az égen.

S te maradj kívül Uram,

A meddő cselvetésen.

május 31, 2023 / Vers
május 31, 2023 / Vers
VASS JUDIT

VOJTINA

Költőnk kései zsengeménye 
született, midőn utólag vette észre,
hogy hiszen bent jár az 56. évbe’.
No lám.
Kapott is rögtön a számmisztikán,
summázva leltárt hétre-nyolcra,
magyarázva lírát bele az életrajzba,
vastagon kenve a kor szellemével:
csip-csup igazba történelmet képzel.
Ámde ez zsenánt, végül is belátja:
esse memorem … a dolgot magába’
nézzük tehát, mert hazudni rút.
Megúszott forradalmat és világháborút, 
s cserébe csak azt kérték földi hatalmak:
a status quot ne bántsd, s a dal megfoganhat.
És nem sanyargat 
se kint, se bent túlságosan a törvény,
előnyös paktum: még az is lehetsz,
ami amúgy is lennél, feltéve, hogy.
Ez persze bökkenő, de költőnk hallgatott,
kapaszkodva a kényelmes sztoára,
s ha fortyan is, csak fontolva járja szája,
de áldoz, teát visz hajléktalanoknak,
és mindnek gyűjt,
akik a paktumon számon kívül maradtak.
május 31, 2023 / Vers

VASS JUDIT

KÖDKÉPEK

A becsület szót hiába fel ne vedd,

nekem elég a fair play.

Lehet, hogy majomtól származom,

ha te Istentől lennél.

De ez csak elmeél, és annyira igaz,

mint neked a szitok, érvek helyett, ha az.

Nekem kevés a ködkép, tényt nekem, tényeket!

És biokémiát! Meg Isten-érveket!

Érved, ha van, legyen kétoldalas,

mint a zenit, amikor épp deles.

De ez csak elmeél, sznobul: premissza.

Ezek csak aforizmák ─ igazak oda-vissza.

Amúgy igazunk is lehet, mindent egybevéve,

de az igazság szart se’ ér, ha csak az elméd ködképe.